Project Om!

Regelmatig terugkerend item bij hotel christoffel

Marianne Smitsmans
Marianne Smitsmans

Wethouder Marianne Smitsmans is erg blij met de rubriek over het Project Om! binnen ons programma. Een rubriek die in nauwe samenwerking met de gemeente Roermond tot stand komt.

 

'Project Om!' gaat over veranderingen in zorg, jeugdhulp en werk & inkomen. Een nieuwe manier van samenwerken en samenleven in Roermond. Maandelijks informeren we u omtrent [actuele thema's binnen] het project.

 

Meer weten? Kijk dan op de site van de gemeente Roermond of klik hier.

 

Nieuwe OM! krant

201606 29 | De vijfde OM! krant is onlangs verspreid

Onlangs is de inmiddels vijfde OM!-informatiekrant huis-aan-huis verspreid. Niet ontvangen! Dan kunt de de krant hier online lezen en/of downloaden.

 

Bij de krant werd ditmaal tevens een handig boekje mee uitgegeven met de titel 'ik heb een vraag'. Vele verschillende onderwerpen komen aan bod. Gebaseerd op vragen die de gemeente de afgelopen periode veelvuldig binnenkreeg. 

 

De brochure kun je hieronder downloaden.

 

 

Download
201606 29 | Brochure IK HEB EEN VRAAG | Gemeente Roermond
brochure-Ik_Heb_Een_Vraag-Gemeente_Roerm
Adobe Acrobat document 3.5 MB

Mantelzorgboom geplaatst

201511 10 | Gemeente Roermond meest mantelzorgvriendelijke gemeente

Foto Jeroen Kuit
Foto Jeroen Kuit

Op 10 november, de Dag van de Mantelzorg, is op de hoek Maria Theresialaan met de Oranjelaan de 'Mantelzorgboom' geplant. De boom verwijst naar de eretitel 'Meest mantelzorg-vriendelijke gemeente van Limburg in 2015', die het Platform Mantelzorg Limburg heeft toegekend aan de Gemeente Roermond.


Het planten van de Mantelzorgboom gebeurde in aanwezigheid van mantelzorgers, wethouder Marianne Smitsmans en Nic Hamers, voorzitter van het Platform Mantelzorg Limburg.


De eretitel heeft Roermond gekregen, omdat de stad zich met haar beleid richt op oog en oor voor mantelzorgers door de gemeente, maar ook door vrijwilligers, ondernemers,  zorginstellingen  en maatschappelijke organisaties. “De lindeboom, is een blijvend symbool voor onze stad en alle mantelzorgers. Een symbool voor mantelzorgers die zich onvoorwaardelijk en vol overgave steeds weer inzetten voor iedereen die dat nodig heeft. Iets om blijvend stil bij te staan!”, aldus wethouder Marianne Smitsmans.


Tijdens een bijeenkomst op de locatie PSW Spoorlaan prees wethouder Smitsmans de inzet en betrokkenheid van mantelzorgers. “De mantelzorgboom is vooral een pluim voor alle mantelzorgers en iedereen die bij mantelzorg betrokken is”, aldus wethouder Smitsmans. Voor de gemeente is het een stimulans om samen met alle betrokkenen door te gaan op de ingeslagen weg: werken aan een Roermond waar 'mantelzorgers worden gezien en gehoord’ worden. 


Fotobijschrift: Wethouder Marianne Smitsmans, voorzitter Nic Hamers en mantelzorger Marianne Wulms planten samen de Mantelzorgboom.


(bron: gemeente Roermond | foto Jeroen Kuit).


Dag voor de Mantelzorg

201510 03 | Gemeente waardeert mantelzorgers

Foto: Archief gemeente Roermond
Foto: Archief gemeente Roermond

De gemeente Roermond vindt het werk van mantelzorgers erg belangrijk en wil mantelzorgers ook graag ondersteunen om hun taken als mantelzorger goed te kunnen blijven uitvoeren. Dit jaar vindt de dag voor de Mantelzorgers plaats op 10 november 2015.

 

In plaats van het vroegere door de Sociale Verzekeringsbank uitgekeerde 'mantelzorgcompliment' heeft de gemeente een nieuwe regeling gemaakt om de inzet van mantelzorgers te waarderen. Jonge mantelzorgers krijgen vier bioscoopbonnen. Volwassen mantelzorgers ontvangen een bedrag van € 175 op jaarbasis.

 

Voorwaarden voor waardering:

> De zorgvrager woont in Roermond (niet in een instelling); én 

> De mantelzorger staat geregistreerd bij het Steunpunt Mantelzorg; én 

> De mantelzorger verleent langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week onbetaalde zorg; én 

> De aanvraag wordt door de zorgvrager schriftelijk ingediend en door zorgvrager en mantelzorger ondertekend.


Steunpunt Mantelzorg

De mantelzorg waardering is vanaf 1 april 2015 aan te vragen bij het Steunpunt Mantelzorg Roermond. Dit steunpunt ondersteunt mantelzorgers op diverse gebieden. Dit kan individuele hulp zijn zoals informatie en advies, begeleiding door de mantelzorg consulent en praktische hulp. De ondersteuning kan ook bestaan uit groepsactiviteiten als informatiebijeenkomsten, lotgenotencontactgroepen en ontspanningsactiviteiten. 


Het Steunpunt Mantelzorg heeft een inloopspreekuur op dinsdag van 9.00 – 12.00 uur in Minderbroederssingel 2 te Roermond (Medisch Centrum ‘Aan de Singel’). 


Meer informatie

Voor meer informatie en het aanvragen van de mantelzorgwaardering kunt u op maandag en donderdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur terecht bij het Steunpunt Mantelzorg, telefoon (0475) 458 473.


Dag van de Vrijwilligers

201509 03 | 10 december 2015: Awards gala Roermond

Elk jaar organiseert de Vrijwilligers-Centrale Roermond in samenwerking met de gemeente Roermond een leuk evenement naar aanleiding van de jaarlijkse Nationale Vrijwilligersdag.


In het afgelopen jaar stond de “Vrijwilliger in actie” centraal. Middels een fototentoonstelling werd de verscheidenheid aan vrijwilligerswerk in beeld gebracht. Dit jaar willen wij de vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in het zonnetje zetten doormiddel van een Awardsgala. Niet zomaar een Awardsgala, maar geheel in de stijl van de Hollywood Oscar uitreikingen.


Dit evenement zal plaats vinden op 10 december 2015. In het Royal theater in Roemond. Aanvang 19.30 uur.


Belangrijk onderdeel van dit vrijwilligersevenement is de uitreiking van de verschillende awards. Organisaties en individuen kunnen vrijwilligers,organisaties en initiatieven nomineren. 


De categorieën zijn:

* het meest inspirerende Burgerinitiatief

* de meest inspirerende vrijwilligersorganisatie

* de meest inspirerende wijk of buurtvereniging

* het meest inspirerende project gericht op speciale doelgroep

* het beste jaarlijkse evenement gedragen door vrijwilligers

* de meest inspirerende vrijwilliger


Een jury zal de nominaties toetsen op de volgende criteria:

* de meerwaarde die organisaties en projecten hebben voor de maatschappij

* de voorbeeldfunctie die het initiatief omvat

* wat het project oplevert, bv. verbetering van vaardigheden van de vrijwilliger

* de mate van vernieuwing speelt een rol

* de samenwerking met andere partijen

* de inzet , creativiteit , het enthousiasme en de resultaten die de vrijwilliger heeft bereikt voor een project.


Nomineren kan nog tot 31 oktober 2015.

Geef aan waarom u de desbetreffende vrijwilliger, organisatie of project nomineert voor een award. Graag duidelijk aangeven om welke vrijwilliger of organisatie het gaat, met contact gegevens. Zodat de VrijwilligersCentrale Roermond contact kan opnemen.


Stuur een mail naar VCR@welkom.nu


De genomineerden worden 12 november bekend gemaakt op de website en de Facebook pagina van de VrijwilligersCentrale Roermond.

 

Project 'de Nieuwe Toekomst'

201510 03 | Nog plekken vrij tijdens bijeenkomsten in november

Op verzoek van de Gemeente Roermond is FAM! op 7 september jl. gestart met het programma 'De Nieuwe Toekomst'. Dit is een project voor vrouwen die na een periode van bedreiging en geweld weer de regie over hun eigen leven terug willen krijgen.

 

De bedoeling is dat de deelnemers maatschappelijk actief worden en blijven, bijvoorbeeld door het vinden van (vrijwilligers)werk, het straten van een bedrijf of door het volgen van een opleiding.

 

Tijdens de 10 bijeenkomsten leren deze vrouwen hun zelfvetrouwen terug te vinden en passie en talenten te ontwikkelen. ook worden ze gedurende 7 maanden begeleid door een persoonlijke coach om stappen richting nieuwe toekomst te zetten.

 

Op maandag 16 november start de tweede serie bijeenkomsten, telkens tussen 09:00 en 14:00 uur. Hiervoor zijn nog plaatsen beschikbaar. Interesse? Bel of mail dan met Hilde Winters (06-36 14 56 20) of dnt-info@famnetwerk.nl

 

RTV Roermond maakt een reportage over het project. Je kunt die terugkijken via YouTube. Ook kun je meer informatie lezen in deze folder.

 

 

Sport- en speldag op 3 oktober 2015

201509 25 | Voor kinderen en volwassenen met een beperking

Op 3 oktober wordt er een sport- en spelmiddag georganiseerd voor kinderen en volwassenen met een handicap.


Uiteraard ondersteund de gemeente Roermond dit intitiatief van harte. 


Tussen 13:00 en 16:00 uur kun je terecht in de Jo Gerrishal of de naastgelegen Roerdomp.


Vanaf 16:00 uur is er een feestelijke afsluiting van de dag met medewerking van diverse (regionale) artiesten.


Meer info:

http://team-downsyndroomlimburg-ontour.jouwweb.nl/hyves/foto-s-2015
Goed voor elkaar?

201509 10 | Zorg onderzoek

Roermond - Wat zijn de ervaringen met het geven van burenhulp, vrijwilligerswerk en mantelzorg?


En hoe tevreden zijn mensen die hulp vragen over de manier waarop hun gemeente de toegang tot zorg en ondersteuning regelt?


Om daarachter te komen, start de digitale raadpleging Zorg naar gemeenten: Goed voor elkaar? Negen cliënten-organisaties zijn benieuwd naar de ervaringen met het geven van deze ondersteuning.


De raadpleging loopt van 3 september tot 5 oktober 2015.


Info en deelname: www.roermond.nl of telefonisch op werkdagen tussen 9.00-17.00 uur via 0900-2356780 (20 cent per gesprek).


FF Gratis ertussenuit

201505 13 | Scholieren bedenken uitjes die niets hoeven te kosten

De gemeente Roermond heeft in het kader van armoedebestrijding een wedstrijd uitgeschreven voor de schooljeugd. De vraag was; "bedenk een leuk uitje dat weinig tot niets kost?"

 

De wedstrijd leverde ruim honderd reacties op. Met heel leuke en originele ideeën. Verantwoordelijk wethouder Marianne Smitsmans was aangenaam verrast, vooral ook omdat vrijwel alle kinderen met ideeën komen die in de buitenlucht plaatsvinden.

 

De meest bijzonder ideeën zijn gebundeld in een boekje [het FF goedkoop ertussenuit paspoort]. Dat paspoort is op de scholen verspreid en is ook via onderstaande link te downloaden. Acht winnaars van verschillende scholen zijn allen inmiddels gehuldigd in de raadzaal van de gemeente Roermond. Zij ontvingen naast het boekje met hun bijdrage, een oorkonde en een stoere rugzak.

Download
Boekje | FF Goedkoop ertussenuit
20150513_ideeenboekje_goedkoopertussenui
Adobe Acrobat document 778.8 KB

Kracht on Tour

Krachten gebundeld bij twee initiatieven

Kracht on Tour is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Ministerie van Jet Bussemaker.

 

Waarom Kracht on Tour? 
Omdat er meer aandacht moet komen voor de kracht en de talenten van vrouwen. Meer vrouwen moeten gestimuleerd worden om hun talenten te ontdekken, te benutten en te verzilveren. 


Want dat betekent dat zij zelfstandiger zijn, meer keuzevrijheid en een sterkere positie in de maatschappij hebben. Een initiatief dat ook door koningin Maxima van harte wordt ondersteund.


Krachten gebundeld.

De gemeente Roermond en het Ministerie hebben de 'krachten nu gebundeld' door twee initiatieven van de tour op te pakken nl. 'Tafel van één' en het initiatief  'de nieuwe toekomst'.


Tafel van één.

Het doel is om 100 vrouwen uit Roermond een bijeenkomst van 'De Tafel van één' te laten bezoeken. De eerste bijeenkomst vindt na de zomer plaats en volgend jaar worden er nog twee sessies gehouden.


Tijdens de sessies komen de deelnemers erachter wat ze willen en hoe ze dat kunnen bereiken."Hard nodig", volgens Marianne Smitsmans. "ALs ik om me heen kijk, dan ziek ik dat er nog steeds veel vrouwen zijn die het heel lastig vinden om hun eigen talenten te ontdekken en te benutten. Hierdoor hebben ze moeite om zelfstandig te zijn en om een sterkere positie in de maatschappij te krijgen. De gemeente Roermond wil graag dat zoveel mogelijk mensen kunnen participeren." De uitvoering van de sessies ligt bij WOMAN inc. en Wel.kom.


De nieuwe toekomst.

Het initiatief 'de nieuwe toekomst' lijkt op het eerste gezicht op het initiatief 'De tafel van één'. Met dien verstande dat dit initiatief gericht is op vrouwen die geconfronteerd zijn met huiselijk geweld. Hen wordt een nieuwe toekomst geboden.


Doel is om hen hun zelfvertrouwen en waardigheid terug te geven. Hen te motiveren om voor zichzelf en hun gezin te werken aan economische zelfstandigheid bijvoorbeeld door een eigen onderneming te starten.Tegemoetkoming kosten chronisch zieken & gehandicapten 2015

Nieuwe regeling in Roermond

Het kabinet heeft de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Dat betekent dat deze tegemoetkoming over 2014 niet meer wordt uitbetaald. Deze regeling was bedoeld om chronisch zieken en gehandicapten te compenseren voor de meerkosten die zij maken als gevolg van hun ziekte of handicap.

 

Eind 2014 heeft het Centraal Administratie Kantoor (CAK) de Wtcg over 2013 uitbetaald. Dit was de laatste keer dat deze Wtcg-tegemoetkoming wordt uitgekeerd.

 

Nieuwe regeling

Met ingang van dit jaar is het de verantwoordelijkheid van gemeenten om mensen met een chronische ziekte of handicap tegemoet te komen in de meerkosten die zij maken. Enkele voorbeelden van die meerkosten zijn: hoge eigen bijdragen voor medicijnen, extra kosten voor een dieet op medisch advies of periodieke bezorgkosten van boodschappen.

 

Gemeente Roermond heeft hiervoor een nieuwe regeling gemaakt. Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U woont in de gemeente Roermond; én
  • U behoort tot de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten: u heeft een onomkeerbare aandoening of beperking zonder uitzicht op volledig herstel; én
  • U heeft in het kalenderjaar 2014 meerkosten gemaakt als gevolg van deze chronische ziekte of beperking en u kunt dit aannnemelijk maken; én
  • Deze kosten worden niet door een andere instantie of op een andere wijze vergoed; én
  • U dient de aanvraag schriftelijk in.
  • De tegemoetkoming bedraagt eenmalig € 100 per kalenderjaar per persoon.

Aanvragen tegemoetkoming

Voor meer informatie en het aanvragen van deze tegemoetkoming kunt u op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur terecht bij de Afdeling Wmo van Gemeente Roermond, bereikbaar op telefoonnummer 14 0475.

 

In oktober is in Roermond de tweede editie van de speciale krant rondom het Project Om! verspreid. Krant niet ontvangen? Klik dan hiernaast voor de digitale versie [in PDF].

Download
Project Om! | 2e Editie Om! krant - oktober 2015
Roermond Om! krant.pdf
Adobe Acrobat document 2.3 MB